Home विशेष बातमी

विशेष बातमी

No posts to display

Popular News

भेजगांव ग्राम पंचायतीने पुरविले अंगणवाडी मधील बालकांना शालेय उपयोगी साहीत्य

0
मूल (प्रतिनिधी) ग्रामीण जनता बहुतांशी शेती आणि मजुरीवर अवलंबुन असते. त्यामुळे पुरेश्या पैश्यांअभावी सर्व गरजांची पुर्तता करण्यासाठी पाहीजे त्या प्रमाणात ते सक्षम नसतात. त्यामुळे शिक्षणासाठी...